Οικονομικά Στοιχεία

Ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις εταίρων με κατηγορία εισφορών του καθενός

1) Δημήτριος Δίπλας του Νικολάου κάτοικος Ν. Ιωνίας Αττικής ,οδός Μυκάλης αρ.18 με ΑΦΜ 055192198, Δ.Ο.Υ Νέας Ιωνίας με συνολικό ποσό εισφοράς στο κεφάλαιο της εταιρείας 24 εταιρικά μερίδια

2) Ελευθερία Αποστόλου του Γεωργίου κάτοικος Γέρακα Αττικής ,οδός Ανδρομάχης αρ.24 με ΑΦΜ 033126436, Δ.Ο.Υ Παλλήνης με συνολικό ποσό εισφοράς στο κεφάλαιο της εταιρείας 24 εταιρικά μερίδια

3) Ζήση Αικατερίνη του Γεωργίου κάτοικος Αμαρουσίου ,οδός Ιερέως Δούση αρ.12 με ΑΦΜ 052429139, Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου με συνολικό ποσό εισφοράς στο κεφάλαιο της εταιρείας 12 εταιρικά μερίδια

Διαχείριση

Η διαχειρίστρια της εταιρείας είναι η Ζήση Αικατερίνη του Γεωργίου με ΑΦΜ 052429139

Επωνυμία

REAL FUN TOYS IKE

Εταιρικό κεφάλαιο

600 €

Εγγυητικές εισφορές άρθρου 99 δεν υπάρχουν

Αριθμός ΓΕΜΗ : 122582601000

Έδρα & ακριβή διεύθυνση

Οδός Πεντέλης 53 Μαρούσι

Τκ 15126

Εκτύπωση Email

    Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.